Usługi dla biznesu

KSIĘGOWOŚĆ SIECIOWA

Zakres usług
Nasza firma oferuje profesjonalną usługę księgową dla „kierowników salonów/sklepów/oddziałów” firmy głównej. Firma gwarantuje najwyższy możliwy poziom usługi oraz zachowanie ujednoliconego standardu obsługi dla wszystkich podmiotów gospodarczych współpracujących z firmą główną. Cechy oferty przewyższające tradycyjne formy usługi księgowej będą szczegółowo omówione w części „Korzyści” tej prezentacji.

Opis działania systemu księgowości sieciowej
System księgowości sieciowej dla salonów/oddziałów firmy głównej w terenie polega w skrócie na świadczeniu przez firmę Waza usługi księgowej na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  i administrujących salony/oddziały firmy głównej. Umowa sporządzana jest między firmą Waza a poszczególnymi „kierownikami” placówek terenowych i finansowana bezpośrednio przez nich a pośrednio przez firmę główną. System ma na celu obniżenie kosztów i poprawienie standardu obsługi księgowej bezpośrednio dla „kierowników” a pośrednio i odczuwalnie dla firm głównych.
System ma na celu maksymalne uświadomienie oraz  bezpieczne przeprowadzenie przez konieczną w  przypadku „kierowników” księgowość i maksymalne odciążenie ich tak by mogli głównie skupić się na realizowaniu polityki sprzedażowej firmy głównej. Nasza firma ma wiele narzędzi ułatwiających i usprawniających „kierownikom” sprawozdawczość księgową i kadrową takich jak: infolinia, serwis powiadomień sms, telefoniczny serwis obsługi klienta, serwis powiadomień mail czy bezpośredni kontakt z dedykowanym księgowym.

Ponadstandardowe korzyści  usługi „księgowość sieciowa” dla firmy głównej.

 • Pewność profesjonalnej opieki i poziomu obsługi księgowej, podatkowej i prawnej dla „kierowników” oddziałów którzy są ważnym elementem pionu handlowego firmy głównej. Ich spokój w sprawach kadrowo księgowych zaprocentuje zwiększonym zaangażowaniem w sprzedażową działalność salonu.
 • Pewność profesjonalnej opieki kadrowej dla pracowników salonów którzy są wizytówką firmy. Ich komfort przekłada się na wyniki osiągane na rzecz firmy głównej
 • Pewność braku nadużyć kadrowych i księgowych w salonach firmowych
 • Brak ryzyka negatywnego PR często pojawiającego się w mediach na skutek błędów i niedopatrzeń wynikających z nieprofesjonalnej obsługi księgowej „kierowników” która często prowokuje do takich działań pracowników firmy lub media.
 • Kontrola wydatków ponoszonych przez firmę główną na  finansowanie obsługi księgowej „kierowników” oddziałów.
 • Znaczne obniżenie kosztów finansowania obsługi księgowej „kierowników” oddziałów.
 • Profesjonalna pomoc dla firmy głównej w zakresie możliwości racjonalizacji kosztów prowadzenie oddziałów/salonów. Pomoc opieramy o doświadczenia ze współpracy z tego typu klientami w różnych segmentach rynku oraz o własne nowatorskie pomysły prowadzenia biznesu.

Ponadstandardowe korzyści  usługi „księgowość sieciowa” dla firm/osób fizycznych prowadzących sklepy/salony.

 • Najwyższy możliwy do uzyskania standard usług
 • Prowadzenie wszystkich czynności księgowych bez dodatkowych kosztów (rozliczenie roczne, zaświadczenia do banku itp., sprawozdania dla ZUS, GUS czy US itd.)
 • Aktywne wsparcie informacyjne (serwis mail i sms, przypomnienia terminów dostarczania dokumentów, opłat Zus, podatków czy zaświadczeń itp.) oraz infolinię pod którą na bieżąco można uzyskać kompleksową informację w zakresie swojej działalności,
 • Pomoc i propozycje rozwiązań typowych problemów kadrowo księgowych pojawiających się przy administrowaniu oddziałem.

Specjalna oferta na usługi księgowe!

Zostań naszym nowym klientem a zaproponujemy Ci najlepszą cenę na rynku.
Pierwszy miesiąc usługi GRATIS!!!
Skontaktuj się z nami a szybko ustalimy szczegóły